//
archives

Wskaźniki rynku kapitałowego

This tag is associated with 1 post

Wskaźniki rynku kapitałowego

Wskaźniki rynku kapitałowego są wykorzystywane dla oceny opłacalności inwestowania kapitałów w akcje danej spółki akcyjnej w porównaniu z akcjami innych spółek lub konfrontacji z innymi możliwościami lokat np.: obligacje, depozyty bankowe. Do podstawowych wskaźników stosowanych na rynkach kapitałowych do oceny spółki, której akcje znajdują się w obrocie giełdowym, można zaliczyć: – wskaźnik zysku przypadającego na … Czytaj dalej