//
archives

Wskaźnik szybkiej płynności

This tag is associated with 1 post

Wskaźnik szybkiej płynności

Wskaźnik szybkiej płynności wyraża zdolność, możliwość spłaty zobowiązań bieżących przedsiębiorstwa za pomocą łatwo dających się upłynnić składników majątku obrotowego, czyli pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności (od strony praktycznej jest to gotówka). Z całości majątku obrotowego wyłącza się zapasy i rozliczenia międzyokresowe jako składniki najmniej płynne. Przedmiotem oceny pozostają: środki pieniężne, … Czytaj dalej