//
archives

sprawozdawczość finansowa w pracach

This tag is associated with 1 post

Sprawozdawczość finansowa

Podstawowym źródłem danych do analizy finansowej przedsiębiorstw jest sprawozdawczość finansowa. Zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmuje ona: –         bilans, –         rachunek zysków i strat, –         informację dodatkową, –         sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w większych jednostkach gospodarczych, –         sprawozdanie z działalności jednostki gospodarczej. Bilans i rachunek zysków i strat stanowią podstawę do statycznej i dynamicznej … Czytaj dalej