//
archives

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

This tag is associated with 1 post

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wśród zagadnień analizy finansowej szczególne znaczenie ma analiza zmian w sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jej podstawą są sprawozdania z przepływów pieniężnych, które obrazują wpływy i wydatki środków pieniężnych w toku działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Sporządza się je na podstawie bilansu i rachunku wyników oraz informacji uzupełniających do tych dwóch sprawozdań. Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych wykorzystywane łącznie … Czytaj dalej