//
archives

kategorie wyniku finansowego w pracach

This tag is associated with 1 post

Kategorie wyniku finansowego

Wyróżnia się następujące kategorie wyniku finansowego: Wynik brutto na sprzedaży, który w przypadku produktów i usług jest różnicą między przychodami z ich sprzedaży, a kosztami ich wytwarzania. W przypadku towarów jest równy różnicy między przychodami ze sprzedaży towarów a wartością sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia). Wynik na sprzedaży produktów, usług i towarów, który można … Czytaj dalej