//
archives

Analiza struktury majątkowej przedsiębiorstwa praca

This tag is associated with 1 post

Analiza struktury majątkowej przedsiębiorstwa

Cytując jedną prace: Analiza struktury majątkowej przedsiębiorstwa (pionowa analiza aktywów) zmierza do uzyskania informacji o sposobie zaangażowania kapitału przedsiębiorstwa. Cele tej analizy to: – zbadanie zmian zachodzących w relacji pomiędzy majątkiem trwałym a majątkiem obrotowym, – zbadanie zmian w strukturze poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa, – porównanie struktury majątkowej danego przedsiębiorstwa z okresu na okres . Przy … Czytaj dalej