//
Sprawozdania finansowe

Od przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej oczekuje się przede wszystkim zaistnienia na rynku, sprostania konkurencji i dynamicznej działalność, która jest opłacalna. Opłacalność bowiem warunkuje możliwość prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. Oczekuje się też od przedsiębiorstwa sprawnego jego funkcjonowania, zapewniającego utrzymanie płynności finansowej, co przejawia się miedzy innymi odpowiednią szybkością obrotu majątku rzeczowego i zasobów pieniężnych oraz zwrotności kapitału.

Podejmowanie decyzji dotyczy celów przedsiębiorstwa, zaś sterowanie nimi oraz kierowanie procesem ich realizacji, staje się coraz bardziej trudne i skomplikowane. Dużą pomocą w tym zakresie są wszelkiego rodzaju informacje na temat wartości majątku przedsiębiorstwa, jego efektywności oraz opłacalności. Informacje te są agregowane w sprawozdaniach finansowych jakie każda organizacja sporządza na podstawie obowiązujących przepisów.

W praktyce spotyka się wiele różnorodnych typów sprawozdań. W oparciu o kryterium przeznaczenia (adresata) można wśród nich wyróżnić:

–         sprawozdawczość zewnętrzną, (adresatami sprawozdań są odbiorcy zewnętrzni, spoza kręgu uczestników procesu wytwórczego, urzędy skarbowe, statystyczne, sąd rejestrowy). Kiedy sprawozdania te są publikowane krąg adresatów powiększa się o wierzycieli, udziałowców, klientów, banki itp.,

–         sprawozdawczość wewnętrzną – przybierającą najczęściej postać systemu informacji bieżącej, bądź też jest elementem controllingu. Adresatami sprawozdań (informacji) są w tym przypadku współuczestnicy procesu produkcyjnego i zarządzającego.

Przy zastosowaniu kryterium częstotliwości sporządzania określonych sprawozdań finansowych można wyróżnić sprawozdawczość roczną, okresową i sporadyczną.

Sprawozdawczość roczna jest to cały zestaw sprawozdań sporządzanych w ramach zamknięcia rocznego ksiąg. Sprawozdawczość ta zgodnie z powoływaną ustawą o rachunkowości obejmuje:

–         bilans,

–         rachunek zysków i strat,

–         informację dodatkową.

Dokumenty te są sporządzane według wzorów stanowiących załączniki do ustawy. Dla jednostek zobowiązanych do publikowania sprawozdań obowiązkowe jest sporządzanie także sprawozdań z przepływu środków pieniężnych. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się także (o ile wynika to z obowiązujących przepisów) sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym.

Dla potrzeb statystyki państwa sporządza się roczne sprawozdanie zgodnie z przepisami prezesa GUC – F-01, F-02, F-03. Są one odzwierciedleniem sytuacji majątkowo – finansowej i dochodowej jednostki sprawozdawczej za cały rok.

Sprawozdawczość okresowa wyróżnia się cyklicznością sporządzania i obejmowaniem tego samego horyzontu czasowego. Występuje jako sprawozdawczość bieżąca (miesięczna, kwartalna) w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie, lub sprawozdawczość roczna.

Sprawozdawczość sporadyczna sporządzana jest w przypadku zaistnienia potrzeby na żądanie adresata. Typowym przykładem takiej sprawozdawczości jest sprawozdanie z przeszacowania środków trwałych.

Jednym z podstawowych narzędzi podejmowania decyzji jest ocena finansowa oparta na wzorcach sprawdzonych w gospodarce rynkowej. Wymagania stawiane przed współczesnym przedsiębiorstwem zachęcają do podjęcia próby przeprowadzenia przykładowej analizy i oceny przedsiębiorstwa.

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: