//
archives

Archive for

Podstawowe etapy metodycznych badań analitycznych

Do podstawowych etapów metodycznych badań analitycznych należy zaliczyć dokładne zdefiniowanie obiektu badań, wybór kryterium oceny badanego zjawiska lub procesu, wybór adekwatnej miary, ustalenie jednostki odniesienia (bazy), określenie odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanych, postawienie wstępnej hipotezy, sformułowanie modelu i przeprowadzenie analizy przyczynowej, postawienie diagnozy ekonomicznej, ustalenie działań racjonalizujących przedmiot badań.[1] Przestrzeganie w badaniach analitycznych wyżej wymienionych … Czytaj dalej