//
archives

Archive for

Wskaźniki wartości rynkowej

Ostatnią grupą wskaźników, na którą warto zwrócić uwagę to wskaźniki wartości rynkowej. Wskaźniki te stosowane są do oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw działających w formie spółek akcyjnych, których akcje są przedmiotem publicznego obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Informują one zarząd przedsiębiorstwa, co inwestorzy myślą o przeszłej, a także jak oceniają perspektywy przyszłej działalności. Wykorzystuje się je … Czytaj dalej