//
archives

Archive for

Wskaźniki finansowe

Wskaźnik finansowy można zdefiniować jako względną wartość ukazującą relację pomiędzy poszczególnymi pozycjami sprawozdań finansowych. Ilość wariantów wskaźników jest praktycznie nieograniczona. Dobór odpowiednich wskaźników uzależniony jest od celu przeprowadzanej analizy. W każdej grupie można znaleźć od kilku do kilkunastu wersji wskaźników; wiele z nich jest w przypadku analizy upadłości zbędnych, dlatego omówiona zostanie jedynie niewielka część … Czytaj dalej