//
archives

Archive for

Przykłady analizy przeprowadzonej metodami matematycznymi

Jednowymiarowa analiza przeprowadzana jest na wiele sposobów. Typ analizy zależy od celu badań. Ogólnie rzecz ujmując, zawsze chcemy zbadać stan finansowy przedsiębiorstwa, ale może nas interesować inne tło porównawcze. „W analizie jednowymiarowej bierze się pod uwagę pojedyncze wskaźniki i na ich podstawie wnioskuje o spółce.” Pomija się powiązania pomiędzy samymi wskaźnikami i wnioskuje się osobno … Czytaj dalej