//
archives

Archive for

Zarządzanie zapasami i środkami finansowymi Zarządzanie zapasami

Proces zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie sprowadza się do ustalenia i utrzymywania optymalnego poziomu minimalizującego koszty utrzymania zapasów i dającego możliwość bezproblemowego prowadzenia działalności. Czekaj i Dresler za cel zarządzania zapasami podają: „ukształtowanie takiego ich [zapasów] poziomu, który zapewnia ciągłość produkcji i sprzedaży przy minimalnych kosztach utrzymywania tych zapasów”.[1] [2] Utrzymywanie zapasów związane jest z ich … Czytaj dalej