//
you're reading...
Analizy

Analiza struktury majątku i zarządzania nim

Badania nad wykorzystaniem majątku w przedsiębiorstwie można rozpocząć od zastanowienia się nad proporcją majątku obrotowego do majątku trwałego. W literaturze stosunek majątku obrotowego do trwałego określa się mianem elastyczności przedsiębiorstwa. Im większy udział majątku obrotowego (oczywiście zakładając, że jest to poziom zapewniający realizację celów firmy) w całości majątku, tym łatwiej jest przedsiębiorstwu reagować na zmiany w otoczeniu. Z tego też powodu spółki świadczące usługi przebranżawiają się szybciej, łatwiej i taniej. W przedsiębiorstwach produkcyjnych większość funduszy zainwestowana jest w aktywa trwałe, których sprzedaż lub zmiana jest bardzo trudna ze względu na znikomy na nie popyt. To prowadzi do wniosku, że im bardziej przedsiębiorstwo jest „elastyczne” tym zagrożenie płynące z zewnątrz, wywołane na przykład spadkiem zainteresowania na jego produkty, jest mniejsze. Powyższą analizę należy także przeprowadzić z uwzględnieniem czynnika czasu. Szybka ujemna zmiana wartości majątku trwałego, nie poparta zmianami profilu działalności, może dość wcześnie poinformować nas o problemach finansowych. Zarząd chcą polepszyć wynik finansowy spółki może dokonywać szybkiej wyprzedaży środków trwałych po niższej cenie.[1] [2] Szczególną uwagę na tę tendencję trzeba zwrócić pod koniec roku obrachunkowego.

Chcąc dokonać pełnej analizy aktywów przedsiębiorstwa musimy zwrócić uwagę na strukturę poszczególnych grup majątku. Środki obrotowe, uwzględniając bilans obowiązujący przed 01.01.2002, zawierają w sobie cztery podgrupy: zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe oraz środki pieniężne. Dwie ostatnie pozycje wskazują na świadomość kierownictwa, co do potrzeby odpowiedniego inwestowania kapitału.

Utrzymujący się duży udział środków pieniężnych (w całości majątku) przechowywanych w postaci wpłat na rachunku bieżącym jest informacją, że dział finansowy nie potrafi odpowiednio reinwestować kapitału, co wskazuje na niefachowość procesów zarządzania firmą. Z kolei, w strukturze należności i roszczeń powinniśmy skupić się na ostatniej pozycji w bilansie, na tzw. „Należnościach dochodzonych na drodze sądowej”. Jest to pozycja ważna z punktu widzenia oceny umiejętności doboru kontrahentów oraz skuteczności w ściąganiu należności. Z badań wynika, że jednym z ważniejszych czynników doprowadzających przedsiębiorstwo do stanu niewypłacalności jest wysoki poziom nieściągalnych należności. W grupie zapasów równie często spotykany problem stanowią tzw. zapasy niezbywalne. Jest to problem, który ma silną tendencję do pogłębiania się i pojawia się w przypadku przedsiębiorstw zaopatrujących rynki o szybko zmieniającym się zapotrzebowaniu (np. rynek odzieży lub zabawek). Za wiele mówiącą o kondycji przedsiębiorstwa wielkość trzeba uznać produkcję w toku i stan półproduktów. W sytuacji pogarszania się wyników firmy zaniedbywana zostaje sprzedaż; w wyniku paniki zarząd zajmuje się pozyskiwaniem funduszy do zasilania. Inną kwestią, być może ważniejszą, w tym przypadku jest to, że informacje o problemach w przedsiębiorstwie dochodzą do odbiorców, którzy bojąc się podjęcia ryzyka nie przedłużają kontraktów, a czasami zrywają już obowiązujące.

[1]  Zwłaszcza w przypadku specjalizacji środków trwałych. Bywa, że brak możliwości odsprzedaży takich środków produkcji staje się dla przedsiębiorstwa barierą wyjścia z rynku nie do pokonania.

[2]   Różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży środków trwałych a ich wartością netto jest traktowana jako „Zysk z działalności pozaoperacyjnej”

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: