//
archives

Archive for

Ocena struktury kapitałowo-majątkowej

Dokonując zestawienia majątku przedsiębiorstwa ze źródłami jego finansowania, znajdujemy odpowiedź na pytanie: Jaką strategie finansowania przyjęło przedsiębiorstwo? W teorii dokonano rozróżnienia przedsiębiorstw na te, które opłacają majątek trwały w sposób agresywny[1], umiarkowany i zachowawczy. Ekspansywne jednostki wchodzące w fazę rozwoju stosują w większości przypadków ten pierwszy. Majątek obrotowy ma swoje źródła w całości w zobowiązaniach … Czytaj dalej