//
archives

Archive for

Analiza probitowa i logitowa

Na podstawie tych dwóch analiz tworzone są modele prawdopodobieństwa warunkowego. Są to modele, za pomocą których określa się prawdopodobieństwo tego, że obiekt scharakteryzowany za pomocą zestawu zmiennych należy do jednej z dwóch rozpatrywanych populacji. Obiektami w przypadku omawianej w pracy analizy są przedsiębiorstwa, opisywane za pomocą serii wskaźników, które stanowią grupę zmiennych objaśniających. Populacje, do … Czytaj dalej