//
archives

Archive for

Zastosowanie analizy wskaźnikowej w modelach przewidywania upadku

podrozdział pracy magisterskiej W procesie tworzenia modeli prognozowania bankructwa przedsiębiorstw wychodzi się z fundamentalnego założenia, że niektóre wskaźniki analizy finansowej mają tę własność, iż wykazują wyraźne zmiany (oceniane negatywne) już na kilka lat przed wystąpieniem upadłości. Tworzone na ich podstawie modele „przejmują” od tych wskaźników właściwości ostrzegawcze. Modele takie stają się „szklanymi kulami”, w których … Czytaj dalej