//
archives

Archive for

Istota i cel analizy wskaźnikowej

Analiza wskaźników jest jednym z ostatnich etapów analizy finansowej przedsiębiorstwa i niesie ze sobą największą ilość informacji o stanie badanej jednostki. Wysoki stopień użyteczności tej analizy wypływa ze względnego ujęcia wartości charakteryzujących firmę. Same wielkości bezwzględne nie są w stanie przekazać wszystkich tych informacji, które są niezbędne w ocenie działalności firmy.[1] Zazwyczaj obliczenia wskaźników są … Czytaj dalej