//
archives

Archive for

Długookresowe koszty marginalne

Długookresowe koszty marginalne określają dodatkowe koszty wprowadzenia kolejnej jednostki ruchu, przy ustalonym poziomie oferowanej zdolności przepustowej linii kolejowej. Koszt marginalny dla dłuższych okresów czasu jest funkcją wielu zmiennych objaśniających, takich jak: punkt nadania, punkt odbioru, trasa przebiegu, charakterystyka przedmiotu przewozu (rodzaje ładunków), rozmiary przesyłek, potok ładunków w jednostce czasu, regularność odprawy, sposób odprawy, okres czasu … Czytaj dalej