//
archives

Archive for

System ewidencji i rozliczania kosztów infrastruktury transportu kolejowego stosowany w Polsce

W przedsiębiorstwie PKP funkcjonuje system informatyczny finansowo – księgowy „FK”, spełniający wymogi Ustawy o rachunkowości oraz dający podstawę do sporządzania obowiązującej sprawozdawczości finansowej. W ramach tego systemu funkcjonuje autonomiczny system FK „KOSZTY”, który pozwala na ewidencjonowanie poniesionych kosztów i emitowanie sprawozdań w dowolnych przekrojach i przedziałach czasowych. W systemie tym ewidencjonuje się wszystkie koszty ponoszone … Czytaj dalej