//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Koszty inwestycji

Powyższa kalkulacja kosztów infrastruktury dotyczy fazy utrzymania i eksploatacji (punkt 2.1. – 2.4.).

Dla uzyskania pełnego zakresu kosztów infrastruktury niezbędne jest zaliczenie również kosztów wynikających z poniesionych inwestycji, zgodnie zaleceniami UIC, podanymi w punkcie 1.2. Określono, że wydatki inwestycyjne obejmują wszystkie koszty, ponoszone z tytułu powstawania nowych elementów infrastruktury, szeroko rozumianej rekonstrukcji i procesu przedłużania żywotności.

Wydatki inwestycyjne, według UIC, ujmowane są zgodnie z rodzajem kont, które występują w rachunkowości wydzielonej dla infrastruktury, założonej zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie w każdym kraju.

Inwestycje mogą być rozwojowe lub ulepszające.

Inwestycje rozwojowe polegają na wytworzeniu lub zakupie nowych składników majątkowych. Inwestycje ulepszające to koszty poniesione na ulepszenie istniejących środków trwałych (przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację), które powodują, że wartość użytkowa ulepszonego środka trwałego przewyższa jego wartość uprzednią. Koszty ulepszenia zwiększają wartość początkową, stanowiącą podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych (Min. Fin. Definicja „ulepszenie” – pismo nr PD3-722-160/94 oraz rozporządzenie Min. Fin. z dnia 20.01.1995 r. w sprawie amortyzacji § 4 pkt. 3).

W polskim prawodawstwie nie ma uniwersalnego zdefiniowania pojęć „inwestycja” i „remont”. Przyjmuje się, że „remonty” oznaczają roboty budowlano – montażowe polegające na odtwarzaniu (przywracaniu)  pierwotnego stanu. Od 1997 roku naprawy główne, będące jednym z rodzajów remontów, zostały zakwalifikowane jako inwestycje ulepszające – z warunkiem nie tylko rekonstrukcji stanu pierwotnego istniejącej zużytej substancji, lecz równoczesnej poprawy jej cech użytkowych (Rozporządz. Min. Fin. z dnia 17 stycznia 1997 r.) o kwalifikacji napraw (remont czy inwestycja) decydują głównie kryteria techniczne, a nie finansowe.

Do kosztów inwestycji zalicza się ogół poniesionych kosztów bezpośrednio przyporządkowanych określonym efektom (powstających obiektów inwentarzowych) jak i koszty pośrednie, tj. te, które dotyczą ogółu powstających efektów. Do kosztów bezpośrednich wytworzenia inwestycji zalicza się koszty:

 • nabycia lub wznoszenia budynku względnie budowli,
 • rozbudowy, przebudowy lub modernizacji istniejących budynków i budowli,
 • nabycia lub wytwarzania we własnym zakresie urządzeń technicznych
  i maszyn, środków transportu i innych obiektów ruchomych,
 • nabycia lub wykonania dokumentacji budowy, montażu, zainstalowania środka trwałego,
 • inne, które można odnieść bezpośrednio do wartości konkretnego obiektu inwentarzowego.

Koszty pośrednie inwestycji to w szczególności koszty:

 • opracowania lub nabycia dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji,
 • nadzoru technicznego, autorskiego, inwestorskiego,
 • przygotowań terenu pod budowę,
 • nabycia gruntów i opłat za ich użytkowanie,
 • ubezpieczeń majątkowych inwestycji w okresie budowy,
 • inne, nie odnoszące się w sposób bezpośredni do wartości konkretnego obiektu.

Koszty pośrednie rozlicza się proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich inwestycji.

Koszty bezpośrednie i pośrednie inwestycji nie są związane z ich rozliczaniem na linie kolejowe.

Wszystkie koszty robót inwestycyjnych (rzeczowe, osobowe oraz usługi obce) można przypisać do konkretnej linii kolejowej, zgodnie z Wykazem D-29. Ogół kosztów poniesionych na wykonanie inwestycji zwiększa wartość początkową środków trwałych, będących składnikami zrealizowanego zadania inwestycyjnego i znajduje odzwierciedlenie w kosztach ich utrzymania, poprzez zwiększenie odpisów amortyzacyjnych, od nowej wartości środków trwałych.

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: