//
archives

Archive for

Koszty inwestycji

Powyższa kalkulacja kosztów infrastruktury dotyczy fazy utrzymania i eksploatacji (punkt 2.1. – 2.4.). Dla uzyskania pełnego zakresu kosztów infrastruktury niezbędne jest zaliczenie również kosztów wynikających z poniesionych inwestycji, zgodnie zaleceniami UIC, podanymi w punkcie 1.2. Określono, że wydatki inwestycyjne obejmują wszystkie koszty, ponoszone z tytułu powstawania nowych elementów infrastruktury, szeroko rozumianej rekonstrukcji i procesu przedłużania … Czytaj dalej