//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Przychody w sprawozdawczości

Pozostałe przychody operacyjne stanowią przychody niezwiązane zwykłą działalnością jednostki. Zalicza się do nich[1]:

 • przychody związane z działalnością socjalną;
 • zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych;
 • aktualizację wartości aktywów niefinansowych;
 • odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych;
 • otrzymane odszkodowanie, kary, grzywny;
 • otrzymane w drodze darowizny lub nieodpłatne aktywa;
 • otrzymane dotacje;
 • rozwiązane rezerwy.

Przychody finansowe obejmują[2]:

 • dywidendy i udziały w zyskach;
 • odsetki;
 • zysk ze zbycia aktywów finansowych (zysk ze zbycia inwestycji);
 • nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi;
 • dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych;
 • aktualizację wartości aktywów finansowych;
 • rozwiązanie rezerw.

W wariancie porównawczym koszty działalności operacyjnej ujmuje się według rodzaju. Obejmują one:

 • wartości sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia lub cenie zakupu;
 • zużycie materiałów i energii za dany rok obrotowy, w cenie nabycia lub zakupu;
 • usługi obce, tzn. koszty z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz jednostki;
 • podatki i opłaty, tzn. zarachowane w koszty działalności następujące podatki: podatek od nieruchomości i od środków transportu, podatek od towarów i usług naliczanych nie podlegających zwrotowi lub obliczaniu od podatku należnego, podatek akcyzowy oraz inne podatki i opłaty na rzecz miasta i gminy;
 • wynagrodzenia, zarówno pieniężne jak i w naturze za pracę;
 • świadczenia na rzecz pracowników, tzw. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, dopłaty do biletów, szkolenia pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i higieny pracy;
 •  amortyzację – planowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według zasad ustalonych w planie amortyzacyjnym;
 • pozostałe koszty działalności operacyjnej, tzn. koszty proste np. koszty podróży służbowych, reprezentacji i reklamy, składki ubezpieczeń rzeczowych.

[1] Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem; op. cit.; s.94

[2] Tamże; s.94

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: