//
archives

Archive for

Cele i zakres przedmiotowy rachunkowości

Ważny celem rachunkowości jest poprawny pomiar i ocena rezultatów firm i warunków finansowych podmiotów. Dopiero efektywna produkcja tego celu pozwala umiejscowić rachunkowość w środku tematyki racjonalnego gospodarowania, co przedstawia rys. nr 2. Rys. nr 2. Rachunkowość a racjonalne gospodarowanie    Źródło: opracowanie na podstawie Podstawy rachunkowości; praca pod red. Micherda B.; Wyd. Akademia Ekonomiczna; Kraków … Czytaj dalej