//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Koszty w rachunku wyników w wariancie kalkulacyjnym

fragment pracy licencjackiej

W rachunku wyników w wariancie kalkulacyjnym koszty sprzedawanych produktów, towarów i materiałów obejmują koszty wytworzenia sprzedanych produktów i wartość sprzedanych towarów i materiałów. Pozostałe koszty operacyjne są to koszty, które nie wiążą się bezpośrednio ze zwykłą działalności jednostki gospodarczej. Według ustawy o rachunkowości zalicza się do nich[1]:

 • koszty związane z działalnością socjalną;
 • stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych;
 • aktualizację wartości aktywów niefinansowych;
 • odpisane należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych;
 • zapłacone odszkodowania;
 • koszty postępowania spornego;
 • przekazanie w drodze darowizny lub nieodpłatnie aktywów;
 • rezerwy na przyszłe zobowiązania;
 • odpisy amortyzacyjne wartości firmy.

Koszty finansowe są kosztami operacji finansowych na które składają się w szczególności[2]:

 • odsetki i prowizje;
 • straty ze zbycia aktywów finansowych;
 • nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi;
 • dyskonto przy sprzedaży weksli i czeków obcych;
 • rezerwy, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

W rachunku wyników występują również straty i zyski nadzwyczajne: są to straty i zyski na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjna jednostki i nawiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenie[3].

W rachunku wyników ustala się pięć rodzajów wyniku finansowego (zysku lub straty):

 • wynik na sprzedaż – różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży i zrównanymi z nimi a kosztami działalności operacyjnej;
 • wynik na działalności operacyjnej – wynik na sprzedaży skorygowany o różnicę pomiędzy pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi;
 • wynik na działalności gospodarczej – wynik na działalności operacyjnej powiększony (lub pomniejszany) o różnicę pomiędzy przychodami finansowymi a kosztami finansowymi;
 • wynik brutto – wynik na działalności gospodarczej skorygowany o saldo zysków i strat nadzwyczajnych;
 • wynik netto – wynik brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego).

Rachunek wyników jest więc sprawozdaniem z dokonań podmiotu w danym okresie obrachunkowym. Rachunek wyników posiada dużą wartość poznawczą dla oceny wyniku finansowego. Rachunek ten wraz z bilansem dostarcza informacji do oceny kondycji majątkowo-finansowej jednostki gospodarczej. Zarówno bilans, jak i rachunek wyników sporządzone są zgodnie z zasadą memoriału. Stąd też nie zawsze osiągnięty zysk świadczy o płynności firmy. Dlatego też sporządza się kolejne sprawozdanie, które uwzględnia rzeczywiste wpływy i wydatki środków pieniężnych[4].

[1] Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r.; Dz. U. Nr 121, poz. 591, znowelizowana w dniu 9 listopada 2000r.; Dz. U. Nr 113, poz. 1186

[2] Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r.; Dz. U. Nr 121, poz. 591, znowelizowana w dniu 9 listopada 2000r.; Dz. U. Nr 113, poz. 1186

[3] Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem; op. cit.; s.95

[4] Sierpień M.; Jachne T.; op. cit.; s.45

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: