//
archives

Archive for

Koszty w rachunku wyników w wariancie kalkulacyjnym

fragment pracy licencjackiej W rachunku wyników w wariancie kalkulacyjnym koszty sprzedawanych produktów, towarów i materiałów obejmują koszty wytworzenia sprzedanych produktów i wartość sprzedanych towarów i materiałów. Pozostałe koszty operacyjne są to koszty, które nie wiążą się bezpośrednio ze zwykłą działalności jednostki gospodarczej. Według ustawy o rachunkowości zalicza się do nich[1]: koszty związane z działalnością socjalną; … Czytaj dalej