//
archives

Archive for

Rachunek zysków i strat

Bilans posiada dużą wartość poznawczą w ocenie sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Zawiera stan majątku i kapitałów na określony moment. Efekt dokonań ujęty jest w jednej pozycji jako wynik finansowy. Nieznane są źródła powstania tego wyniku. Tworzenie wyniku finansowego ukazuje kolejne sprawozdanie finansowe zwane rachunkiem wyników (zob. schemat nr 1). Informacje o czynnikach wpływających na wynik finansowy … Czytaj dalej