//
archives

Archive for

Analiza światowych i europejskich norm rachunkowości

Analiza światowych i europejskich norm rachunkowości pozwala na stwierdzenie, że zasady rachunkowości zostały ujęte w postaci obowiązującego standardów czy dyrektyw. Można jednak z treści tych norm wyprowadzić pewne zasady nadrzędne, które są powszechni honorowane, a przy tym przydatne dydaktycznie. Najważniejsze z nich to (zob. rys. nr 4)[1]: zasad memoriałowa, zasada kontynuacji działania, zasad wiernego obrazu, … Czytaj dalej