//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Zakres podmiotowy rachunkowości

Fundamentem rozwoju rachunkowości były użyteczne potrzeby pomiaru zjawisk ekonomicznych, potrzeby rachunku ekonomicznego, nie zbędne do analiz przyczynowo – skutkowych oceny efektów i rezultatów działalności gospodarczej. Historia rachunku ekonomicznego jest bliska historii powstania rachunkowości. W okresie rozwoju rachunkowości i o celach efektywnościowych istotne znaczenie następujące zobowiązania.

  • Oddzielenie się indywidualnych podmiotów gospodarczych i rozpowszechnienie się ich działalności, produkcji i sprzedaży towarów,
  • Określenie celu i centrów działalności gospodarczej, w tym ich wymierność
    i współmierności za pomocą jednostek pieniężnych,
  • Funkcjonalizacja aktywności firmy, tj. oparcie jej na zasadzie gospodarności,
  • Rywalizacja i konkurencja pomiędzy podmiotami i powiązane z tym potrzeby w zakresie informacji rachunkowej w celu oceny efektywnościowej.

Rozwój rachunkowości stwarzał potrzebę, stosowania rachunku pieniężnego w stosunku do majątku, kapitałów, dochodów, kosztów i wyników. Ujednolicenie zasad rachunkowości, ułatwiało ocenę działalności jednostek gospodarczych i ich porównanie. Rachunek ekonomiczny i rachunkowość rozwijały się równolegle w rozwojeniu ekonomicznym, miały służyć doświadczeniu i efektywniejszemu wykorzystania w całość.

Podstawowym celem rachunkowości jest pomiar rezultatów aktywności gospodarczej, która wynika z części pomnażania kapitału. Rachunkowość jest skutecznym i elastycznym systemem informacyjno – kontrolnym, odzwierciedlającym dokonania i potencjał gospodarczy jednostek[1].

W związku z tym obiektem rachunkowości jest opis przebiegu procesów przekształcenia zasobów jednostek gospodarczych, realizowany przez ich działalność gospodarczą[2].

Wszechstronność rachunkowości polega na:

  • Przystosowaniu się do specyficznych przesłanek działalności podmiotów,
  • Potencja do równoczesnego pełnienia różnych funkcji i zadań szczegółowych,
  • Zdolności do określenia ilościowego obrazu firmy na wielkościach rzeczywistych oraz przewidywanych,
  • Stosowaniu różnych form i technik obliczeniowych.

Wszechstronność rachunkowości rozwija różnorodne jej możliwości adaptacyjne. Sprawne i ekonomiczne działanie rachunkowości jest oparte na wykorzystaniu jej zdolności do rozwiązywania postawionych przed nią zadań. Zbieżnych z zadaniami jednostki

Wszechstronność rachunkowości polega jej stosowaniu jej zasad w każdej działalności gospodarczej bez względu na jej format oraz dostarczanie przez nią wiadomości o różnym stopniu szczegółowości. Adekwatnie do powyższego rachunkowość traktuje się jako „teorię i system pomiaru wartości ekonomicznej pomnażającej w procesie gospodarowania”[3].

Trzeba także w pełni zgodzić się ze stwierdzeniem, że „system rachunkowości j uwarunkowany jest systemem prawnym obowiązującym w państwie, które określa jednostkę pieniężną jako miarę wartości oraz podstawowe zasady rachunkowości. Między stanem państwa, stanem gospodarki, a systemem rachunkowości istnieje ścisła zależność”[4].

W literaturze można dostrzec tendencję do rozszerzenia interpretacji funkcjonalnej struktury rachunkowości, w której obok rachunkowości finansowej
i rachunkowości zarządczej wyróżnia się tzw. rachunkowość podatkową. Przykładem tego może być koncepcja, której ilustracją jest rysunek 3[5].

Rys. nr 1. Struktura systemu rachunkowości w jednostce

Źródło: opracowanie na podstawie Organizacja rachunkowości; praca pod red. Dobii M.; Wyd. Akademia Ekonomiczna; Kraków 2009r.; s. 13

Wydaje się, że takie podejście do funkcjonalnej struktury rachunkowości, akcentujące pragmatyczny charakter współczesnej rachunkowości. Kryterium funkcjonalne uzupełnia się w tym przypadku o spojrzenie przedmiotowe. W rachunkowości podatkowej można dostrzec wątki zarówno rachunkowości finansowej, jak i rachunkowości zarządczej[6].

[1] Por. Jaklik A.; Micherda B.; Zasady rachunkowości; Wyd. WSiP; Warszawa 2007r.; s. 10

[2] Tamże; s. 14

[3] Dobija M.; Rachunkowość zarządcza i controlling; Wyd. WN PWN; Warszawa 2007r.; s. 15

[4] Tamże; s. 15

[5] Organizacja rachunkowości; praca pod red. Dobii M.; Wyd. Akademia Ekonomiczna; Kraków 2009r.; s. 13

[6] Por. Podstawy rachunkowości; praca pod red. Sojka S.; Stankiewicz J.; Wyd. Dom Organizatora; Toruń 2012r.; s. 17

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: