//
archives

Archive for

Zakres podmiotowy rachunkowości

Fundamentem rozwoju rachunkowości były użyteczne potrzeby pomiaru zjawisk ekonomicznych, potrzeby rachunku ekonomicznego, nie zbędne do analiz przyczynowo – skutkowych oceny efektów i rezultatów działalności gospodarczej. Historia rachunku ekonomicznego jest bliska historii powstania rachunkowości. W okresie rozwoju rachunkowości i o celach efektywnościowych istotne znaczenie następujące zobowiązania. Oddzielenie się indywidualnych podmiotów gospodarczych i rozpowszechnienie się ich działalności, … Czytaj dalej