//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie

podsumowanie pracy licencjackiej

Na podstawie materiałów i informacji dotyczących organizacji rachunkowości w firmie XYZ można wysunąć kilka zasadniczych wniosków, a mianowicie:

 • Fundamentem rozwoju rachunkowości były użyteczne potrzeby pomiaru zjawisk ekonomicznych, potrzeby rachunku ekonomicznego, a więc przyczynowo – skutkowego koligacje efektów i rezultatów działalności gospodarczej,
 • Ważny celem rachunkowości jest poprawny pomiar i ocena rezultatów firm
  i warunków finansowych podmiotów. Dopiero efektywna produkcja tego celu pozwala umiejscowić rachunkowość w środku tematyki racjonalnego gospodarowania, tym kto i kiedy powinien prowadzić księgi rachunkowe (księgi handlowe) przesądzają, co zrozumiałe, przepisy wspomnianej ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694). Równocześnie obowiązujące obecnie ustawy o podatkach dochodowych nakładają na podatników tychże podatków obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w zbliżonym, chociaż ze względu na pewne różnice terminologiczne między prawem podatkowym i bilansowym, nie do końca w takim samym zakresie,
 • Wycena środków trwałych polega na przypisaniu im wymiaru pieniężnego, czyli wartości w pieniądzu. Teoria i praktyka wykształciły wiele metod wyceny majątku,
 • Elementami polityki rachunkowości w są zakładowy plan kont oraz wykaz ksiąg rachunkowych. Podstawę do opracowania zakładowego planu kont stanowią plany kont przedstawione w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości,
 • Dzięki procedurom obiegu dokumentów każda sprawa realizowana jest w zaplanowany, usystematyzowany i właściwy dla przedsiębiorstwa sposób. Wspólna baza dokumentów umożliwia bieżącą kontrolę realizacji zadań oraz identyfikację osób zajmujących się daną sprawę. Upraszcza wyszukiwanie dokumentów i gwarantuje aktualność ich wersji, eliminując jednocześnie potrzebę powielania i rozprowadzania dokumentów,
 • Sprawozdania finansowe zawierają bogata treść ekonomiczną, której pełne poznanie i wykorzystanie w procesie zarządzania wymaga zróżnicowania powiązań i przekształceń danych liczbowych. Prowadzi to do obliczania odpowiednich wskaźników oraz ich oceny porównawczej (głównie w czasie i przestrzeni) i ewentualnie dalszej analizy przyczynowej,
 • Jednym z kluczowych zadań rachunkowości w dziedzinie obrotu towarowego jest prawidłowe określenie wartości towarów w ciągu roku obrotowego oraz na dzień bilansowy, czyli wybór przez kierownika jednostki odpowiedniej metody wyceny,
 • Analiza ta powinna pozwolić z jednej strony na ustaleniem, czy dotychczasowa działalność dała zmierzone efekty, z drugiej zaś na określone kierunki i sposoby doskonalenia dalszej działalności. Podstawowym materiałem źródłowym do analizy finansowej firmy XYZ są sprawozdania finansowe. Publikowane sprawozdania finansowe są „wizytówką” firmy, stanowią jedyne źródło informacji dla analizy zewnętrznej.
 • W analizach wewnętrznych prowadzonych w ramach firmy XYZ mogą być wykorzystane nie tylko dane zawarte w sprawozdaniach finansowych, ale również wykorzystuje się dane ewidencji księgowej, dokumenty czy dane planowane.

W roku 2012-2013 nie została zachowana złota reguła bilansowania. Oznacza ona, że majątek trwały nie został w pełni pokryty kapitałem własnym. Stopień tego pokrycia wynosi odpowiednio ok. 70% i 96%. Na tej podstawie można stwierdzić, że firma XYZ nie do końca posiada niezależność finansową. Podstawowy wskaźnik struktury aktywów spadł o 15%. Jest to wynik korzystny. Oznacza on małe ryzyko wynikające z unieruchomienia majątku i dużą elastyczność. Majątek trwały, który jest obciążony znacznym ryzykiem, nie do końca jest prawidłowo finansowany przez kapitał własny. W roku 2012 jak i w roku 2013 firma XYZ posiada trudności płatnicze, co stanowi wyraźne niebezpieczeństwo zagrożeni W roku 2012 i 2013 wskaźnik płynności szybkiej plasuje się powyżej 1 więc oznacza to iż spółka posiada zdolność do szybkiego uregulowania wymaganych zobowiązań a finansowego spółki. W roku 2013 wskaźnik rotacji zapasów systematycznie rośnie, może to oznaczać kłopoty ze zbytem produktów lub powiększenie zapasów surowców i materiałów, co prowadzi od zamrożenia większych środków pieniężnych, mogącego być przyczyną kłopotów z płynnością finansową.

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: