//
archives

Archive for

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie

podsumowanie pracy licencjackiej Na podstawie materiałów i informacji dotyczących organizacji rachunkowości w firmie XYZ można wysunąć kilka zasadniczych wniosków, a mianowicie: Fundamentem rozwoju rachunkowości były użyteczne potrzeby pomiaru zjawisk ekonomicznych, potrzeby rachunku ekonomicznego, a więc przyczynowo – skutkowego koligacje efektów i rezultatów działalności gospodarczej, Ważny celem rachunkowości jest poprawny pomiar i ocena rezultatów firm i … Czytaj dalej