//
archives

Archive for

Zapasy w sprawozdawczości przedsiębiorstw

fragment pracy licencjackiej Do zapasów zalicza się aktywa spełniające następujące cechy[1]: Przeznaczone są do sprzedaży w ramach normalnej działalności gospodarczej; Wykorzystywane są w produkcji przeznaczonej na sprzedaż; Mające postać materiałów lub dostaw zużywanych w procesie produkcji wyrobów lub procesie świadczenia usług. Zapasy obejmują więc[2]: Materiały – różnego rodzaju artykuły, które jednostka nabywa lub wyjątkowo wytwarza … Czytaj dalej