//
archives

Archive for

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji operacji

Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy podatkowe dopuszczają fakultatywność opcji opodatkowania dla osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę. Stwarza to możliwość świadomego, racjonalnego wyboru przez przedsiębiorców jak najkorzystniejszej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Możliwość wyboru posiadają zarówno przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, jak i ją kontynuujący. Za najbardziej efektywny … Czytaj dalej