//
archives

Archive for

Czynniki kształtujące wynik finansowy

Wynik finansowy jest finansowym rezultatem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Do podstawowych czynników  wpływających na wynik finansowy zalicza się : przychody ze sprzedaży wyrobów i usług a w nich: poziom cen zbytu wielkość sprzedaży i struktura asortymentowa koszty własne – w nich: wielkość jednostkowych kosztów własnych struktura asortymentowa sprzedaży ilość sprzedaży straty i zyski nadzwyczajne, które są … Czytaj dalej