//
archives

Archive for

Organizacja dokumentacji księgowej

Księgi rachunkowe są urządzeniami, w których dokonuje się zapisów księgowych, a także wykazuje obroty ustalone w drodze sumowania zapisów księgowych oraz salda wyrażające stany poszczególnych składników aktywów i pasywów na określony dzień. Należą do nich: dzienniki księga główna księgi pomocnicze zestawienie obrotów i sald inwentarz. Dziennik – jest przeznaczony do chronologicznego ujmowania zdarzeń gospodarczych, które … Czytaj dalej