//
archives

Archive for

Wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze

Tabela 1. Wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze. 1. Udział   trwałych składników majątku w aktywach ogółem = Majątek trwały x 100% Aktywa ogółem 2. Udział   rzeczowych składników majątku w aktywach ogółem = Rzeczowe składniki majątku x 100% Aktywa ogółem 3. Udział   niematerialnych składników   majątku w aktywach ogółem = Niematerialne składniki majątku … Czytaj dalej