//
archives

Archive for

Formy prezentacji wyników analizy finansowej

Przeprowadzona z zastosowaniem odpowiednich metod analiza finansowa wymaga w końcowym etapie prac syntezy wszystkich ustaleń i prezentacji wyników. Wyniki analizy mogą być przedstawione w formie: liczbowej, graficznej lub opisowej. Podstawowe znaczenie ma forma liczbowa, polegająca na przedstawieniu wyników za pomocą szeregów lub tablic statystycznych, w których dane mogą być wyrażone w wielkościach absolutnych, względnych, współczynników … Czytaj dalej