//
archives

Archive for

Obowiązujący wzór bilansu

Obowiązujący wzór bilansu AKTYWA A.   Majątek trwały      I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty   organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym roszczeniu spółki   akcyjnej 2. Koszty prac rozwojowych 3. Wartość firmy 4. Inne wartości niematerialne i  prawne 5. Zaliczki  na  poczet    wartości  niematerial- nych i prawnych II. Rzeczowy majątek trwały … Czytaj dalej