//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Badanie sytuacji majątkowej na podstawie aktyw bilansu

Wstępna analiza bilansu wskazuje, że w spółce RatGar zachodzą intensywne zmiany w strukturze majątku przedsiębiorstwa. Widoczny jest wzrost udziału majątku trwałego w majątku całkowitym wynikał z wysokiej dynamiki rzeczowego majątku trwałego, którego wskaźnik dynamiki w roku 2001 wynosił odpowiednio 421,71% i 198.07% w stosunku do 1999 i 2000 roku.

Tabela 7. Kształtowanie się wskaźników sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa „RatGar” sp. z o.o. w latach 1999-2001 (w %).

WYSZCZEGÓLNIENIE

1999

2000

2001

Wskaźnik   udziału majątku trwałego w majątku całkowitym

15,63

27,71

35,79

Wskaźnik   udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym

84,37

72,29

64,21

Podstawowy   wskaźnik struktury majątku

18,52

38,34

55,73

Wskaźnik   udziału zapasów w majątku obrotowym

19,61

24,77

22,85

Wskaźnik   udziału należności w majątku obrotowym

41,52

42,08

28,78

Wskaźnik   udziału środków pieniężnych w majątku obrotowym

38,37

32,69

47,99

[Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa „RatGar” sp. z o.o. z lat 1999-2001]

Należy przypomnieć, że  RatGar Sp. z o.o. nabył w roku 2000 przedsiębiorstwo RatGar Software Sp. z o.o., przejmując w szczególności jej majątek trwały i obrotowy oraz zobowiązania. Podstawowy wskaźnik struktury majątku – jako syntetyczny miernik zmian w aktywach przedsiębiorstwa, charakteryzuje się tendencją rosnącą, co wskazuje na racjonalne gospodarowanie Spółką.  Wskaźnik ten wzrósł w badanym okresie aż o 37,21% tj. z 18,52% w roku 1999 do 55,73% w roku 2001, co potwierdza zwiększanie się zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Analizując wskaźniki charakteryzujące strukturę majątku obrotowego należy zauważyć wzrost udziału zapasów w majątku obrotowym – z 19,61% w roku 1999 do 24,77% w roku 2000 i 22,85% w roku 2001, czego przyczyną mogą być trudności w zbycie produktów lub powiększanie się zapasów towarów i materiałów, co prowadzi do zamrożenia większych środków pieniężnych mogącego być z kolei przyczyną kłopotów z płynnością finansową. Spadek udziału należności w majątku obrotowym odpowiednio z 41,51%, 42,08% do 28,78% może świadczyć o skróceniu okresu windykacji należności, co w konsekwencji przyczyniło się do wzrostu wskaźnika udziału środków pieniężnych w majątku obrotowym

W strukturze finansowania majątku RatGar Sp. z o.o. dominującą pozycję stanowiły kapitały własne, których udział w strukturze pasywów systematycznie malał osiągając wartości w przedziale od 83,27% w 1999 r. do 69,92% w 2001roku. Wzrost wartości kapitału własnego był spowodowany osiąganiem zysku netto. Z kolei wzrost wskaźnika udziału kapitału obcego kapitale całkowitym w latach 1999-2001 spowodowany był wysoką dynamiką wzrostu zobowiązań krótkoterminowych jak również faktem zaciągnięcia w roku 2001 długoterminowego kredytu bankowego. Wzrost wskaźnika zadłużenia świadczy o korzystnym dla Spółki rosnącym stopniu wykorzystania efektu dźwigni finansowej. W roku 2001 zwiększył się udział kapitału stałego w kapitale całkowitym (z 72,07% w 2001 r. do 78,2% w 2001r.), co oznacza poprawę stabilności kapitałów i jest zjawiskiem pozytywnym dla Spółki. Również spadek wskaźnika samofinansowania potwierdza znaczne zaangażowanie kapitału obcego w finansowaniu działalności Spółki. Jego obniżenie informuje o zmniejszaniu się niezależności finansowej Spółki, choć można je uznać za nie wielkie, ponieważ podjęte zostały równocześnie działania mające na celu zwiększenie kapitału własnego – dodatkowa emisja akcji.

W latach 1999-2001 wielkość przychodów ze sprzedaży Spółki wzrastała na podobnym poziomie co wielkość jej majątku, czego potwierdzeniem był utrzymujący się na jednakowym poziomie wskaźnik produktywności aktywów. Również efektywność wykorzystania majątku Spółki sfinansowanego przez właścicieli utrzymywała się na zbliżonym poziomie, co wynika z wielkości wskaźnika obrotowości kapitału własnego w latach 2000 i 2001. Natomiast maleje w kolejnych latach wartość sprzedaży jaką przynosi 1 zł zaangażowanego w działalność Spółki majątku ale sfinansowanego przez wierzycieli. Spadek wskaźnika obrotowości majątku trwałego wskazuje na pogorszenie się skuteczności jego wykorzystania. I tak 1 złotówka posiadanego przez Spółkę majątku trwałego przynosiła w roku 2001 10,31 zł wartości sprzedaży wobec 15,58 zł w 2000 i 20,01 zł w roku 1999. Na pozytywną ocenę zasługuje kształtowanie się wskaźnika obrotowości majątku trwałego, który w latach 1999-2001 charakteryzował się tendencją wzrostową i przyjmował odpowiednio wielkości 4,15; 4,49 i 4,96. Analiza wskaźników charakteryzujących sprawność gospodarowania majątkiem obrotowym pozwala stwierdzić, że korzystna sytuacja miała miejsce w przypadku gospodarowania należnościami. Wskaźnik rotacji należności uległ skróceniu z 38,78 dnia w roku 1999 do 25,15 dnia w roku 2001. Skrócenie przeciętnego okresu oczekiwania na zapłatę za dostarczone produkty i usługi blisko o 14 dni mogło wiązać się z prowadzeniem bardziej restrykcyjnej polityki kredytowej wobec odbiorców – zmierzającej do szybszego przekształcenia należności w gotówkę. Niekorzystnym objawem jest wydłużanie się przeciętnego okresu utrzymywania zapasów z 18,61 dnia w roku 1999 do 22,76 dnia w roku 2000 i 22,05 dnia w roku 2001. Przyczyna pogorszenia się sprawności gospodarowania zapasami w badanym okresie tkwi  w nadmiernym przyroście zapasu towarów. Wzrost wskaźnika rotacji zobowiązań w dniach (z 18,68 dnia w 1999 r. do 31,02 dnia w 2001 r.) wskazuje na wydłużenie się przeciętnego okresu regulowania zobowiązań wobec dostawców, co jest dla Spółki niesłychanie korzystne, albowiem może ona finansować w ten sposób swoje aktywa bieżące.

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: