//
archives

Archive for

Badanie sytuacji majątkowej na podstawie aktyw bilansu

Wstępna analiza bilansu wskazuje, że w spółce RatGar zachodzą intensywne zmiany w strukturze majątku przedsiębiorstwa. Widoczny jest wzrost udziału majątku trwałego w majątku całkowitym wynikał z wysokiej dynamiki rzeczowego majątku trwałego, którego wskaźnik dynamiki w roku 2001 wynosił odpowiednio 421,71% i 198.07% w stosunku do 1999 i 2000 roku. Tabela 7. Kształtowanie się wskaźników sytuacji … Czytaj dalej