//
archives

Archive for

Wyceny spółek (przewartościowanie, niedowartościowanie)

Z wartością przedsiębiorstwa ściśle powiązana jest wycena, która polega na „dokonaniu pomiaru wartościowego przedsiębiorstwa i jego składników majątkowych oraz efektów ekonomicznych podjętych decyzji o takim stopniu jakości, który zapewni odbiorcom tych informacji możliwość oceny efektów działań podjętych w przeszłości i wyboru najkorzystniejszego wariantu decyzji w przyszłości.”[1]   [1] Kamela-Sowińska A.: Wartość firmy. PWE, Warszawa 1996, … Czytaj dalej