//
archives

Archive for

Analityczny rachunek zysków i strat

Tabela 3. Analityczny rachunek zysków i strat według cen bieżących (w tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 1998 rok 1999 rok Kwota w tys. zł Struktura w % Kwota w tys. zł Struktura w % Odchylenie w tys. zł w % 1. Przychody ze sprzedaży 37   777 100,00 47   034 100,00 9   257 24,50 … Czytaj dalej