//
archives

Archive for

Bilans analityczny

Tabela 2. Bilans analityczny według cen bieżących (w tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 1998 rok 1999 rok Kwota w tys. zł Struktura w % Kwota w tys. zł Struktura w % Odchylenie w tys. zł w % AKTYWA A. Majątek trwały 2 364 13,81 1 998 10,60 -366 -15,48 1. Wartości niematerialne i prawne 68 0,40 … Czytaj dalej