//
archives

Archive for

Dane uzupełniające do analizy

Tabela 1. Dane uzupełniające Lp. Wyszczególnienie 1998 1999 1. Średnioroczny wskaźnik inflacji, będący relacją   przeciętnych cen w danym roku do przeciętnych cen w roku poprzednim 7,3   % 2. Wskaźnik inflacji, będący relacją przeciętnych cen   w grudniu danego roku do przeciętnych cen w grudniu poprzedniego roku 9,8   % 3. Stan należności z … Czytaj dalej