//
archives

Archive for

Przykładowy rachunek zysków i strat

Tabela 1. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 I. Przychody   netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50.102 50.847 33.550 1. Przychody   netto ze sprzedaży produktów 2.008 2.823 4.027 2. Przychody   netto ze sprzedaży towarów i materiałów 48.094 48.024 29.523 II. Koszty   sprzedanych produktów, towarów … Czytaj dalej