//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Informacja dodatkowa

Kolejnym elementem sprawozdania finansowego jest informacja dodatkowa. Informacja dodatkowa jest obligatoryjnym składnikiem jednostek innych niż bank i ubezpieczyciele. Obejmuje ona dane wykazywane dotychczas jako uzupełniające oraz wiele innych informacji niezbędnych do jasnego przedstawienia sytuacji jednostki. Informacja dodatkowa powinna zawierać dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu, przychodach i kosztach oraz stratach i zyskach nadzwyczajnych, a także materiały nieodzowne do sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych. Informacje te powinny pozwolić na rzetelną i jasną ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, jej wyniku finansowego oraz rentowności [1].

Informacja dodatkowa może być sporządzana w formie opisowej, uzupełnionej niezbędnymi danymi liczbowymi. Składa się ona z sześciu grup:

  1. stosowanych metod wyceny, ich zmian, a także metod księgowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, podając jednocześnie przyczyny zmian oraz ich wpływ na sytuacje majątkową i finansową jednostki,
  2. Stanu i zmian wartości określonych składników aktywów i pasywów bilansu z uwzględnieniem danych na początek i koniec roku obrotowego (np. grup rodzajowych majątku trwałego, struktury i wykorzystania kapitału własnego, struktury zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, rezerw),
  3. Elementów rachunku zysków i strat (np. struktury przychodów, kosztów, zysków i strat nadzwyczajnych, obciążeń wyniku finansowego, a zwłaszcza obciążeń podatkiem dochodowym),
  4. Strukturę środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i strat, zwłaszcza gdy jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  5. Nazwę i siedzibę jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wykaz spółek, w których jednostka posiada ponad 20 udziałów, dane liczbowe dotyczące spółek powiązanych kapitałowo.

 

Dane liczbowe zawarte w informacji dodatkowej powinny być wyrażone w sposób zapewniający ich porównywalność z danymi roku poprzedniego. Ponadto w informacji dodatkowej powinny znaleźć się informacje o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym i nie zostały ujęte ani w bilansie, ani w rachunku zysków i strat. Należy przedstawić także zdarzenie, które dotyczyły lat ubiegłych, a zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym danego roku obrotowego. Szczegółowy wykaz pozycji zawartych w informacji dodatkowej określa załącznik do ustawy o rachunkowości[2].


[1]  N. Piasecki, „Ekonomia i zarządzanie małą firmą” PWN, Warszawa, Łódź 1998, str.388.

[2] T. Kizirkiewicz, „Rachunkowość zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych wg polskiego prawa bilansowego od 1995”, Wrocław 1997, str.323.

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: