//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest, obok bilansu i danych uzupełniających, częścią sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień bilansowy. Rachunek zysków i strat określany także rachunkiem wyników – jest sporządzany we wszystkich przedsiębiorstwach bez względu na formę organizacyjno – prawną[1]. Ujmuje się w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne, a także obowiązkowe obciążenia Wyniku finansowego za dany rok obrotowy[2]. Ustawa o rachunkowości przewiduje dla jednostki innych niż bank dwa warianty rachunku zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny. Różnica między wariantem porównawczym i kalkulacyjnym polega na sposobie prezentacji i ujęciu kosztów[3].

W wariancie porównawczym grupuje się koszty według rodzajów z uwzględnieniem zmiany stanu produktów, przy czym zmiana ta jest wykazywana w grupie „Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi”. Zwiększenie stanu produktów występuje ze znakiem plus, a zmniejszenie ze znakiem minus.

W wariancie kalkulacyjnym koszty wytworzenia ustala się dla sprzedanych produktów oraz wyodrębnia się koszty sprzedaży i zarządu[4]. W jednostkach handlowych za koszty sprzedaży uważa się koszty handlowe związane z prowadzeniem placówek handlowych. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym jak i w wariancie kalkulacyjnym może być ujęty w postaci:

–         dwustronnej tablicy zawierającej po lewej stronie koszty i straty, a z prawej przychody i zyski[5]. W sytuacji nadwyżki przychodów i zysków nadzwyczajnych nad kosztami i stratami występuje zysk, którego łączna kwota odpowiada jego wysokości zawartej w bilansie. W przypadku odwrotnym występuje strata[6].

–         jednostronnej tzw. układ drabinkowy czyli przychody z określonego tytułu są bezpośrednio porównywane z kosztami, a zyski ze stratami nadzwyczajnymi[7].

Rachunek wyników opiera się na kilku istotnych zasadach[8]:

–         przychody i koszty księguje się w momencie wystawienia faktury, niezależnie czy fakturowaniu temu towarzyszy płatność czy nie,

–         do przychodów wlicza się łączną wartość sprzedaży osiągniętej w danym okresie sprawozdawczym niezależnie od okresu w jakim zostały wyprodukowane sprzedane towary,

–         obowiązuje tzw. zasada „kosztów uzyskania przychodów” tzn. uwzględnienie w sprawozdaniu tych kosztów, które zostały poniesione we wytworzeniu towarów sprzedanych w danym okresie niezależnie od wielkości produkcji wytworzonej w tym czasie.

Układ rachunku zysków i strat i to zarówno w „wariancie porównawczym” jak i w „wariancie kalkulacyjnym” można uznać za dobry punkt wyjścia do oceny kształtowania się wyniku finansowego[9]. Powstaje on na kilka poziomach:

–         poziomie operacyjnym pozwalającym ustalić wynik operacyjny,

–         poziomie finansowym,  na którym ustala się wynik na działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,

poziomie nadzwyczajnym, na którym koryguje się wynik na działalności gospodarczej o zdarzenia nadzwyczajne w celu uzyskania wyniku finansowego brutto[10].


[1]M. Sierpińska, D. Wędzki, „Zarządzanie …”, PWN Warszawa 1998, str.26.

[2]T. Kizirkiewicz, „Rachunkowość – zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych wg polskiego prawa bilansowego od 1995r.”, Wrocław 1997, str.320.

[3]Poradnik gazety prawnej P.Lip, nr 36/114, 1999, str.8.

[4]T. Kizirkiewicz, str.320.

[5] Piasecki, str.387.

[6] M. Sierpińska, D. Wędzki, „Zarządzanie …”, PWN Warszawa 1998, str.26.

[7] T. Kizirkiewicz, str.320.

[8] Olszewski, „Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa” CeiRB Warszawa 1992, str.13-14.

[9] T. Waśiewski, str.140.

[10] M. Sierpińska, D. Wędzki, „Zarządzanie …”, PWN, Warszawa 1998, str.26.

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: