//
archives

Archive for

Majątek trwały

Majątek trwały obejmuje składniki o długoterminowym użytkowaniu (dłuższym niż rok), które charakteryzuje niski stopień płynności. Ze względu na funkcje, jakie pełni majątek trwały w procesach gospodarczych, dzieli się go na: –         wartości niematerialne i prawne, –         rzeczowy majątek trwały, –         finansowy majątek trwały, –         należności długoterminowe. Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę prawa … Czytaj dalej

Bilans

Głównym sprawozdaniem, a zarazem najważniejszym źródłem analizy finansowej w przedsiębiorstwie jest bilans. Bilans stanowi dwustronne zestawienie aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego zgodnie z zasadą ciągłości bilansowej umożliwiając badanie dynamiki zmian w sytuacji majątkowej i finansowej jednostki[1]. Najczęściej bilans sporządzany jest na koniec roku (31 grudnia), jakkolwiek w … Czytaj dalej