//
archives

Archive for

Przychody ze sprzedaży

W kalkulacyjnym rachunku wyników przychody ze sprzedaży zestawiane są w powią-zaniu z kosztami uzyskania przychodów w układzie kalkulacyjnym. Na stronie Wn konta „Wynik finansowy” ewidencjonuje się: –          rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia sprzedanych produktów, –          poniesione w ciągu roku obrotowego koszty handlowe, koszty sprzedaży i koszty zarządu, –          wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, … Czytaj dalej