//
archives

Archive for

Ewidencyjny rachunek wyników

W ewidencyjnym rachunku wyników bieżąco grupuje się i przetwarza wszystkie wielkości ekonomiczne, które pozwalają okresowo ustalać wynik działalności.[1] Wynik działalności jednostki gospodarczej może być dodatni (zysk bilansowy) lub ujemny (strata bilansowa).[2] W jednostkach innych niż banki i ubezpieczyciele na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy netto (zysk/strata) składają się: 1)      wynik działalności operacyjnej (w tym … Czytaj dalej

Istota wyniku finansowego

Każda jednostka gospodarcza, realizując działalność, której zakres jest określany w akcie założycielskim, stara się uzyskać jak najlepszy rezultat tego działania. Rezultat ten, osiągnięty za dany okres i wyrażony w wyniku pieniężnym, określa się mianem wyniku finansowego.[1] Według Jana Matuszewicza wynik finansowy (zysk lub strata) stanowi wielkość pochodną akumulacji finansowej.[2] Wynik finansowy działalności podmiotów gospodarczych nie … Czytaj dalej

Analiza ekonomiczna

Często analizę ekonomiczną traktuje się jako część składową rachunkowości ze względu na powiązania, jakie występują między nimi. Rachunkowość ma za zadanie odpowiednio zarejestrować operacje gospodarcze i stworzyć podstawy liczbowe do oceny stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz jego powiązań finansowych ze światem zewnętrznym. Opracowana w jej ramach sprawozdawczość finansowa dostarcza informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. … Czytaj dalej